Brugerråd

Vi samarbejder i Lillebælt Sport og Kultur med valgte brugerråd i vores fire centre: Lillebæltshallerne, Strib Fritids- og Aktivitetscenter, Strib Svømme- og Motionscenter og King Pin Bowl & Diner. Her kan du læse om brugerrådenes formål og hvem der sidder i de enkelte brugerråd.

Formål

Ifølge Lillebælt Sport og Kulturs gældende vedtægter står følgende om brugerråd i § 5:

Stk. 1 Der nedsættes brugerråd

Stk. 2 Brugerrådet repræsenterer driftsenhedens brugere, og har til opgave, at agere sparringspartner for driftsenhedens ledelse.

Stk. 3 Alle foreninger der er brugere af en driftsenhed kan udpege en navngiven person til at repræsentere foreningen i brugerrådet. Dog kan en flerstrenget forening kun være repræsenteret ved én person uanset antal tilknyttede foreninger eller afdelinger. Et af en forening udpeget brugerrådsmedlem sidder i brugerrådet, indtil foreningen udpeger et nyt medlem.

Stk. 4 Bestyrelsen formulerer og vedtager en forretningsorden der gælder for brugerrådene​.

Hvem er vi?

Brugerråd Lillebæltshallerne

Per Henning (MG&BK)

Jørgen Færch (Middelfart Badminton) 

Jacob Pedersen (Middelfart Volleyball Klub) 

Karsten Lyhne (Middelfart Firma og Familie idræt (MFFI)) 

Betina Lund (Middelfart Skytteforening)

Christian Alnor (Middelfart Gymnasium)

Brugerråd Strib Fritids- og Aktivitetscenter

Morten Biel (Strib Fodbold)

Ole Haaning (Motion i Dagtimerne) 

Charlotte Voss (Strib Håndbold)

Morten Skrubbeltrang (Strib Crossfit)

Anne Marie Rosager (SB&G)

Brugerråd Strib Svømme- og Motionscenter

Leif Munk (Svømmeklubben Delfinen) 

Erik Yde (Brugerrepræsentant)

Svend Ankjær (Morgensvømmer repræsentant)

Brugerråd King Pin Bowl & Diner

Karen Jespersen (BMO) 

Bjarne Madsen (Middelfart Bowlingklub) 

Karsten Lyhne (MFFI)

BRUGERRÅDSREFERATER

Her kan du læse brugerrådsreferater for hvert af Lillebælt Sport og Kulturs driftsenheder.


Brugerråd Lillebæltshallerne​

Brugerråd Strib Fritids- og Aktivitetscenter

Brugerråd Strib Svømme- og Motionscenter

Brugerråd King Pin Bowl & Diner

Følg os

​Hjertestartere:

  • Lillebæltshallerne: ved hovedindgang (hænger indendørs) og indgang til genoptræningscenter (hænger udendørs)
  • I Strib Fritids- og Aktivitetscenter udendørs på væg mod parkeringsplads
  • I Strib Svømmehal (hænger udendørs)

Kontakt os

Lillebælt Sport og Kultur

Færøvej 74-76
​5500 Middelfart

​CVR: 27878814

Tlf. 64 41 29 66

Lillebælt Sport og Kultur
Færøvej 74-76
5500 Middelfart
Tlf.: 64412966
info@lsok.dk

Strib Fritids- og Aktivitetscenter

Ny Billeshavevej 1
5500 Middelfart
Tlf.: 64412980
info@lsok.dk

Strib Svømme- og Motionscenter
Øster Allé 4
5500 Middelfart
Tlf.: 64412966
fitness@lsok.dk

info@lsok.dk

King Pin Bowl & Diner
Færøvej 67
5500 Middelfart
Tlf.: 64412966
bowling@lsok.dk