Brugerråd

Vi samarbejder i Lillebælt Sport og Kultur med valgte brugerråd i vores fire centre: Lillebæltshallerne, Strib Fritids- og Aktivitetscenter, Strib Svømme- og Motionscenter og King Pin Bowl & Diner. Her kan du læse om brugerrådenes formål og hvem der sidder i de enkelte brugerråd.

Formål

Ifølge Lillebælt Sport og Kulturs gældende vedtægter står følgende om brugerråd i § 5:

Stk. 1 Der nedsættes brugerråd

Stk. 2 Brugerrådet repræsenterer driftsenhedens brugere, og har til opgave, at agere sparringspartner for driftsenhedens ledelse.

Stk. 3 Alle foreninger der er brugere af en driftsenhed kan udpege en navngiven person til at repræsentere foreningen i brugerrådet. Dog kan en flerstrenget forening kun være repræsenteret ved én person uanset antal tilknyttede foreninger eller afdelinger. Et af en forening udpeget brugerrådsmedlem sidder i brugerrådet, indtil foreningen udpeger et nyt medlem.

Stk. 4 Bestyrelsen formulerer og vedtager en forretningsorden der gælder for brugerrådene​.

Hvem er vi?

Brugerråd Lillebæltshallerne

Per Henning (MG&BK)

Jørgen Færch (Middelfart Badminton) 

Jacob Pedersen (Middelfart Volleyball Klub) 

Karsten Lyhne (Middelfart Firma og Familie idræt (MFFI)) 

Betina Lund (Middelfart Skytteforening)

Christian Alnor (Middelfart Gymnasium)

Brugerråd Strib Fritids- og Aktivitetscenter

Morten Biel (Strib Fodbold)

Ole Haaning (Motion i Dagtimerne) 

Charlotte Voss (Strib Håndbold)

Morten Skrubbeltrang (Strib Crossfit)

Anne Marie Rosager (SB&G)

Brugerråd Strib Svømme- og Motionscenter

Leif Munk (Svømmeklubben Delfinen) 

Erik Yde (Brugerrepræsentant)

Svend Ankjær (Morgensvømmer repræsentant)

Brugerråd King Pin Bowl & Diner

Karen Jespersen (BMO) 

Bjarne Madsen (Middelfart Bowlingklub) 

Karsten Lyhne (MFFI)

BRUGERRÅDSREFERATER

Her kan du læse brugerrådsreferater for hvert af Lillebælt Sport og Kulturs driftsenheder.

Brugerråd, Lillebæltshallerne

Referat af møde, 2018.04.10

​Brugerråd Strib Fritids- og Aktivitetscenter

Referat af møde, 2018.04.16

Brugerråd Strib Svømme- og Motionscenter

Brugerråd King Pin Bowl & Diner

Referat af møde, 2018.04.10

Følg os

​Hjertestartere:

  • Lillebæltshallerne: ved hovedindgang (hænger indendørs) og indgang til genoptræningscenter (hænger udendørs)
  • I Strib Fritids- og Aktivitetscenter udendørs på væg mod parkeringsplads
  • I Strib Svømmehal (hænger udendørs)

Kontakt os

Lillebælt Sport og Kultur

Færøvej 74-76
​5500 Middelfart

​CVR: 27878814

Tlf. 64 41 29 66

Lillebælt Sport og Kultur
Færøvej 74-76
5500 Middelfart
Tlf.: 64412966
info@lsok.dk

Strib Fritids- og Aktivitetscenter

Ny Billeshavevej 1
5500 Middelfart
Tlf.: 64412980
info@lsok.dk

Strib Svømme- og Motionscenter
Øster Allé 4
5500 Middelfart
Tlf.: 64412966
fitness@lsok.dk

info@lsok.dk

King Pin Bowl & Diner
Færøvej 67
5500 Middelfart
Tlf.: 64412966
bowling@lsok.dk